Hogy gyerekjáték legyen a nyelvtanulás!

Az óráim tanulóközpontúak, mindig az egyéni igényekhez igazodnak. Célom, hogy a tanulók a lehető legrövidebb idő alatt - már igen egyszerű szókinccsel is - képesek legyenek a célnyelven történő kommunikációra.

A nyelvtanítás során a régi, jól bevált gyakorlatokat ötvözöm a modern, korszerű módszerekkel. A szótárból szómagolás, nyelvtani szabály mantrázás helyett a szórakoztató, élményszerű nyelvtanulást támogatom.

Fontos számomra mind a négy alapkészség– a beszéd, az olvasás, az íráskészség, illetve a hallott szövegértés - fejlesztése. 

Módszertani eszköztáram sokrétű, rendszeresen veszek részt különböző továbbképzéseken, hogy folyamatosan bővíthessem ismereteimet a nyelvtanítás/nyelvtanulás terén.

Nyelvtanítási módszereimről, az óráimon alkalmazott változatos feladattípusokról betekintést kaphatsz a blogomról, ahol csaknem 7 éve teszem közzé ötleteimet, anyagaimat.

Oktatótermem jól felszerelt, számtalan segédeszköz segíti a hatékony, változatos nyelvtanulást.

Tanítványaimnak lehetősége van a többszáz kötetes „könyvtáramból” német nyelvű könyveket kölcsönözni, melyek listája itt található. (A nyelvkönyvek és szótárak csak itteni használatra vannak.)